Кошове за боклук

Кошчетата за боклук, предоставяни от Microgreensfarm.bg, са контейнери или поставки, специално проектирани за събиране и изхвърляне на отпадъци. Те се отличават с различен цвят или маркировка, които помагат за разпознаването на различните видове отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло и биоотпадъци. Кошчетата могат да бъдат разположени както на улицата, така и вътре в сгради и обикновено се поддържат от местните власти или фирми за събиране на боклук. Тяхната цел е да насърчават разделното събиране на отпадъци и да помагат за опазването на околната среда чрез рециклиране и обработка на отпадъците.

Shopping Cart
Scroll to Top